Öğrenci Kazanımları

Program Eğitim Amaçları

ODTÜ Makina Mühendisliği lisans programı mezunları,

 • araştırma, geliştirme, ürün tasarımı, ileri teknoloji içeren çalışmalarda tercih edilirler; iş yaşamlarında girişimci, lider, öncü olurlar,
 • gelişimlerini lisansüstü çalışmalar ve/veya mesleki eğitimlerle sürdürürler,
 • iş yaşamlarında bireysel, toplumsal ve çevresel boyutları göz önüne alarak etik değerlere bağlı çalışırlar.

Öğrenci Kazanımları

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü lisans programı, öğrencilerinin mezun olduklarında aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmelerini amaçlamaktadır:

 • Matematik, temel bilim ve mühendislik bilimleri ile mühendislik uygulamalarının bağlantısını kurabilmesi
 • Bilgiye ulaşabilme ve yorumlama becerisine sahip olması
 • Konusu ile ilgili yayınları ve teknolojiyi izleme becerisine sahip olması
 • Kendini mesleki açıdan yenileme gereksinimi duyması
 • Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmesi
 • Takım çalışması (disiplin içi, disiplinlerarası, çok disiplinli) yürütebilmesi
 • Özgün çözüm üretebilmesi
 • Mühendislik sorunlarına ve gereksinimlere bilimsel sistematikle yaklaşması ve çözüm üretmesi
 • Yeniliklere açık olması
 • Deney yapma yetenekleri olması
 • Mühendislik tasarımı yapabilmesi
 • Mühendislik etiğinin varlığından haberdar olması, temel öğeleri bilmesi ve benimsemesi
 • Mesleki etkinliklerde toplumsal, çevresel ve ekonomik etkilerin farkında olması
 • Mesleki konularda öncülük ve önderlik niteliklerine sahip olması